Despre Noi

Asociația Creative Sports propune prin proiectele pe care le inițiază o abordare originală, asumată, plină de pasiune și cu perspectivă artistică, astfel încât să lărgească numărul beneficiarilor.

Scopul principal al asociației îl reprezintă dezvoltarea responsabilității sociale și a unui climat sănătos în societate, prin derularea de activități de educație cultural-sportivă în rândul comunității, în vederea creșterii ofertei sportive, culturale, formativ-educative pe plan local, regional sau național.

Creative Sports se preocupă de crearea condițiilor necesare pentru facilitarea accesului la sport și educarea gustului tinerilor pentru artă, organizând diverse activități creative, cum ar fi cele de redecorare de terenuri sportive și spații de agrement, pentru încurajarea tinerilor să producă schimbări pozitive în comunitățile lor.